ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71

วันอังคารที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดย นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ,ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ

โดยมีรองผู้อำนวยการสพป.ลพบุรี เขต 1,ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมนี้ท่านประธานและคณะได้ตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ณ หอประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1